Voorwaarden
Start Nieuws Voorwaarden vactures Producten Services

 

Start

Voorwaarden plaatsing op het web www.storinghulp.nl.

 

De garantie bepalingen dienen duidelijk vermeld en of schriftelijk te overhandigen aan cliŽnt.

CliŽnt moet de mogelijkheid hebben ergens zijn/haar beklag te kunnen deponeren.

Klachten dienen eerst door uitvoerend bedrijf met de grootste inspanning worden opgelost.

Wanneer na de grootste inspanning de klacht blijft dient men na bemiddeling van een geschillencommissie de uitspraak uit te voeren volgens diens uitspraak.

Wanneer er geen geschillencommissie bestaat voor deze branche wordt de uitspraak van Weijts Techno bindend.

Indien derde uitvoerend bedrijf wel de klacht oplost worden de kosten hiervan vergoed na betaling van de volledig bedrag door eerst uitvoerend bedrijf.

Het opmaken van een offerte naar cliŽnt dient uitvoerend bedrijf duidelijk te omschrijven van de werkzaamheden en te leveren artikelen.

Wanneer er bouwkundige omstandigheden zijn dient uitvoerend bedrijf dit te vermelden in de offerte.

Het eindbedrag mag niet meer verschillen dan 5% van de offerte bedrag met uitzondering van bouwkundige omstandigheden en of uitbreidingen van de werkzaamheden (meerwerk).